Mô hình Inside Bar cặp USD/JPY D1

Mô hình Inside Bar cặp USD/JPY D1 có xu hướng giảm khi phá đáy nến mẹ.

 

 

Add Comment

Sign up to our newsletter!